kol-hazamir.co.il


רבועש םוי לכ
םיבכוכ תוארל םיימשב טיבהל
םחה חריב טיבהל
ורבעש םימימ תונורכז תוחמל
ופלחש תופיה יתונשמ

:ןומזפ
הנוש הז םויה תרחא היה םעפ
הנוש הז םויה הפי היה לומתא
רבועש םוי לכ הז הככ
ףלוחש םוי לכ הז הככ

תוהתלו בושחל עומשלו תוארלו
תוכבל אב םימעפל קוחצלו
םיימעפ בושחל בותכלו אורקל
תוארתהל םג רמולו

םיימעפ בושחל בותכלו אורקל
תוארתהל םג רמולוספדה