kol-hazamir.co.il


םינמיתה םרכב
ןמית תבהאב םרכב תועסופ יילגר
בהז יסיבש ומכ םרכב םירוזש יח
םיעקוש םיתב לוממ ערוק םיה לוממ
םירשנ יפנכ לע הלוע ןמית תריש

ימי תבהאב םרכב הלוע רחש
לאשא אל המל םרכב המוה ישפנ
ןמזה תליפתב םרכב תוקשונ יתפש
ייח תדיל תודוס תא םרכב הרמש ימיא

ןמית תבהאב םרכב םיעקוש םילילצ
רבע יפוסיכב םרכב םימוה תולוק
בהז יליבש לע תומלוח תואטמיסה
חרזמ תיימה ךותב תעגונ ןמית תרישספדה