kol-hazamir.co.il


הדלי ךל המ
תולילב תומקרנ תודגא
תומלוחו תומנ רבכ םירופיצ
לפאו הלילה אוה ישירח
לאוש םג הלעמלמ יבכוכ

:ןומזפ
הדלי ךל המ
הנטק ךל המ
תמלוח תא המ לע
םלוח םג ינא

תולילב רפסא ךל םירופיס
ידי יתשב ךרעש תא ףטלא
חכשא אל ילש תא יתב תא
ךתואו הנטק אמא יל שי

תולילב תומקרנ תודגא
הממדה תא רפמ דוע ףושניה
לפאו הלילה אוה ישירח
לאוש םג הלעמלמ יבכוכספדה