kol-hazamir.co.il


הקסם השחור
היא הייתה שחורה ולוהטת
זאת לעולם לא אשכח
פעם אמרה לי ברטט
שוב ממך לא אברח

היה גופה שחור משחור
ולא יכולתי לעצור
ליבי הפך לעבד
לקסם השחור

גלויה לבנה ולוהטת
ואני כאן בדד
שט בספינה מתרחקת
אל חופי טרינידד
לפתע תוקפני געגוע
ומושכני שוב לשם
מה הסיבה זה ידוע
היא ספוגה בי בדםהדפס